maandag 11 juli 2022

De Speelakker is open voor seizoen 2022, mèt rolstoeldraaimolen

Op 26 maart, een zonnige zaterdagmiddag, ging waterspeeltuin De Speelakker in Noordwijkerhout weer open voor een nieuw seizoen. Daarbij werd de nieuwe rolstoeldraaimolen feestelijk in gebruik genomen door eregaste Meike van den Burg. Samen met de burgemeester van Noordwijk trok zij het lint los en draaide meteen een paar rondjes. Daarna was er natuurlijk taart! De Speelakker is heel blij met rolstoeldraaimolen, mogelijk gemaakt door een gift van de Arie van Wijngaarden Stichting.

De Speelakker is in 2000 opgericht als een zogeheten inclusieve speeltuin; een plek waar kinderen met en zonder beperking sámen kunnen spelen. De laatste jaren zet De Speelakker daarom in op speeltoestellen die dit samenspel mogelijk maken. De speeltuin is dan ook heel blij dat door een git van Stichting Arie van Wijngaarden een rolstoeldraaimolen aangeschaft kon worden.

Stichting Arie van Wijngaarden draagt de naam van de in 1986 overleden oprichter, vader van een verstandelijk gehandicapte zoon. Tijdens zijn leven streefden Arie van Wijngaarden en zijn echtgenote ernaar, aandacht te krijgen voor de acceptatie en integratie van de verstandelijke gehandicapten in de samenleving. De nalatenschap van Arie van Wijngaarden is als fonds de financiële basis van de Stichting. De Speelakker prijst zich gelukkig dat zij een aanvraag heeft mogen indienen en dat die ook nog werd gehonoreerd. De speeltuin voorziet met subsidies, donaties, verkoop en verhuur in het eigen onderhoud, maar kan daar geen nieuwe speeltoestellen van bekostigen.


Op zaterdag 26 maart, onder een vrolijk zonnetje, startte het nieuwe speelseizoen met de feestelijke ingebruikname van de rolstoeldraaimolen. Meike van den Burg verrichtte de openingshandeling, met de burgemeester van Noordwijk, mevrouw Verkleij. Samen trokken ze het lint los en Meike draaide meteen een paar rondjes. Dit tot groot plezier van de aanwezigen, waaronder de bestuursleden van de Arie van Wijngaarden Stichting. Daarna was er natuurlijk taart voor iedereen. En werd meteen volop gespeeld.


Het was een mooie start van het nieuwe seizoen van De Speelakker, maar er zijn ook wat zorgen. Zonder nieuwe vrijwilligers wordt het namelijk steeds lastiger om het rooster rond te krijgen. Daarom een oproep: iedereen die een paar uur in de maand beschikbaar heeft, helpt om ervoor te zorgen dat De Speelakker open kan blijven. Daar doe je de kinderen een groot plezier mee! Meer informatie en aanmelding via de website: www.speelakker.nl. Of kom langs, proef de sfeer en geef je op om een keer oriënterend mee te lopen. Graag tot ziens!

De Speelakker is (bij voldoende vrijwilligers) elke dag open, behalve op dinsdag en donderdag, van half 2 tot 5 uur.
Bezoek voor meer informatie onze website of Facebookpagina.